Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: W regionie

Wniosków wciąż przybywa

dodane 05.12.2019
[Region] Blisko 42 tys. osób w województwie śląskim złożyło wniosek do ZUS o świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niesamodzielnych. To prawie połowa z szacunkowej liczby uprawnionych do tego świadczenia. Wstępnie zakładano, że w województwie śląskim takim wsparciem zainteresowanych może być nawet 90 tysięcy osób. Jak do tej pory stosowne dokumenty w ZUS złożyło  41 706  osób, ale wniosków ciąż przybywa. Spośród sześciu oddziałów ZUS w województwie śląskim najwięcej wpływa ich do oddziału ZUS w Rybniku. Do 29 listopada odnotowano tam 7948. Drugim oddziałem pod względem liczby osób zainteresowanych tym świadczeniem jest oddział w Bielsku-Białej, gdzie do 29 listopada wpłynęło 7382 wnioski. W oddziale ZUS  w Chorzowie w tym czasie przyjęto 7293 wnioski, w oddziale ZUS w Sosnowcu takich wniosków wpłynęło 6466, natomiast w Oddziale ZUS w Zabrzu - 6506. Statystka ogólnopolska W całym kraju w okresie od 2 września do 29 listopada 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły 436 877 wniosków. We wrześniu - 181 826, przy dziennej średniej wpływu ponad 8,6 tys. W październiku było ich jeszcze więcej, bo 191 111 wniosków. W okresie od 4 listopada do 29 listopada 2019 r. wpłynęło 63 940 wniosków. Częściej o to świadczenie ubiegają się panie niż panowie, bo blisko 62 proc. wszystkich wniosków to te złożone przez kobiety. Ponad 66 proc. wszystkich wniosków stanowiły wnioski osób w wieku 18-74 lata. Natomiast osoby w wieku 75 lat i więcej stanowią grupę 33 proc. wszystkich wnioskodawców. Co ciekawe, 229 wnioski zostały złożone przez osoby poniżej 18 roku życia, choć zgodnie z przepisami nie są one uprawnione do tego świadczenia z racji wieku. Wciąż klienci preferują kontakt osobisty z ekspertem ZUS i dlatego też w zdecydowanej większości dokumenty składają na salach obsługi klienta (ponad 77 proc. wszystkich wniosków). Nieco ponad  22 proc. osób przesłało je pocztą. Lublin, Rzeszów, Gdańsk najwięcej w kraju Najwięcej wniosków w okresie od 2 września do 29 listopada 2019 r. wpłynęło do oddziałów ZUS w: Lublinie –21 033, Rzeszowie – 20 110 i Gdańsku – 19 703. Najmniej wniosków zaś do oddziałów ZUS w:  Gorzowie Wlkp. – 4 272, Warszawie I – 5 019, Pile – 5 215. Kto może otrzymać 500+ Uzyskanie świadczenia uzupełniającego uzależnione jest od łącznego spełnienia kilku warunków.  Po pierwsze, świadczenie to przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Po drugie, świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, nie przekroczy 1600 zł. O dodatek mogą się ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich UE, legalnie przebywający na terytorium RP. – Osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinny do wniosku dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Jeżeli ktoś posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności dobrze aby je również dołączyli – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Od kiedy świadczenie Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek, nie wcześniej jednak niż od 1 października br., tj. od daty wejścia w życie przepisów. Nowe świadczenie przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Zgodnie z tą zasadą uprawnione do świadczenia są również osoby, których suma świadczeń ze środków publicznych zawiera się w przedziale powyżej 1100 zł do 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma tych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł. Co się liczy do dochodu Do kryterium dochodowego są brane pod uwagę prawie wszystkie świadczenia stałe finansowane ze środków publicznych, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z pomocy społecznej. Istotne są także świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy. To właśnie przekroczenie tego kryterium dochodowego jest w większości przypadków przyczyną odmowy przyznania świadczenia. Przy obliczaniu dochodu, nie są do niego wliczane świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy, a także zasiłek pielęgnacyjny, ani dodatki (np. dodatek kombatancki), dochody z pracy, renty cywilnoprawne, a także – w niektórych przypadkach – renta rodzinna. Do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Metropolia planuje budowę autostrady dla rowerów

dodane 28.11.2019
[Region] Velostrada  ma połączyć miasta Zagłębia z Katowicami. Do realizacji tej inwestycji mogą zostać wykorzystane dawne tereny poprzemysłowe i nieczynne trasy kolejowe. Rowerzyści będą mogli wygodnie przemieszczać się szeroką trasą z systemem wjazdów i zjazdów, oddzieloną od ruchu samochodów i pieszych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji przebiegu szybkiej drogi dla rowerów. – Velostrada ma być kręgosłupem transportu rowerowego, który połączy miasta w Metropolii. To działanie w kierunku integracji tej ważnej dla mieszkańców miast infrastruktury – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Rower to równorzędny środek transportu i uzupełnienie całego systemu transportowego. Zdajemy sobie sprawę, że brak odpowiedniej infrastruktury, jest kluczowym czynnikiem, powodującym to, że wybierany jest inny środek przemieszczania się. Dlatego inicjujemy właśnie nasze działania, aby to zmienić i umożliwić mieszkańcom szybkie podróżowanie na rowerach. To też istotne z punktu widzenia prac nad utworzeniem Roweru Metropolitalnego – musimy mieć, gdzie na nim jeździć. Planując przebieg Velostrady rozważamy również możliwość wykorzystania potencjału, jaki tkwi w nieczynnych liniach kolejowych. To szansa na stworzenie atrakcyjnych tras i rewitalizację terenów poprzemysłowych – tłumaczy Kazimierz Karolczak.   O dokładnym przebiegu Velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w oparciu o wyznaczone przez Metropolię trzy warianty trasy. Każdy z nich zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło zbiornika Pogoria.   Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice, Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie.   Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.   Drugi wariant wymaga przygotowanie koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.   Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz Katowice.   Przyszła Velostrada zapewni szybki i bezpieczny przejazd dla rowerzystów. Będzie odseparowana od ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych z systemem bezkolizyjnych zjazdów oraz skrzyżowań. Wymagać to może budowy tuneli i kładek. Rowerzyści będą się przemieszczać dwupasmową drogą o minimum 4 m szerokości z wyznaczonymi pasami ruchu. Według technicznych założeń można na niej będzie osiągnąć prędkość ok. 30-40 km/h. Ponadto na trasie można będzie skorzystać z punktów obsługi rowerów, zostaną wyznaczone miejsca parkingowe. Dla większego bezpieczeństwa użytkowników, po zmroku zakłada się także na jej odcinkach montaż oświetlenia.   Budowa Velostrady wynika m.in. z założeń powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych Tras Rowerowych. W tym dokumencie znajdują się rozwiązania dotyczące wyznaczania tras rowerowych. Przy realizacji przyszłej inwestycji będą miały zastosowanie przyjęte przez Metropolię „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Dokument ten zawiera jednolite zalecenia i propozycje rozwiązań technicznych oraz organizacji ruchu na trasach rowerowych.   Oferty należy składać do 12 grudnia b.r. Po rozstrzygnięciu postępowania wyłoniona firma ma 7 miesięcy czasu na przygotowanie koncepcji.   (s)

Specjalne wyróżnienie dla Czesława Langa na gali „Forbes”

dodane 28.11.2019
[Region] Czesław Lang otrzymał specjalne wyróżnienie Ambasador Dobrych Praktyk w Sporcie podczas gali podsumowującej ranking 50 Najbardziej Wpływowych Osób w Polskim Sporcie magazynu „Forbes” i firmy badawczej Pentagon Research. Dyrektor Generalny Tour de Pologne zajął w tym rankingu wysokie, piąte miejsce.   Czesław Lang od samego początku istnienia rankingu znajduje się w ścisłej czołówce. Tym razem, podobnie jak w 2018 roku, zajął piątą pozycję. Zwyciężył, czwarty raz z rzędu Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Drugie miejsce zajął Dyrektor – Koordynator w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz, trzecie napastnik Reprezentacji Polski i Bayernu Monachium Robert Lewandowski, a czwarte były Minister Sportu i Turystyki, a od nowego roku Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka.   Tworzony przez redakcję „Forbesa” i firmę badawczą Pentagon Research ranking to coroczne zestawienie ludzi najsilniej oddziałujących na polski sport – sportowców, trenerów, działaczy, biznesmenów inwestujących w sport, sponsorów czy dziennikarzy. Twórcy rankingu biorą pod uwagę wiele aspektów, między innymi kto najbardziej przyczynia się do osiągania sukcesów sportowych, kto skutecznie promuje zdrowy styl życia, kto decyduje o funkcjonowaniu i finansowaniu organizacji sportowych.   W tym roku uroczysta gala połączona była z debatą transmitowaną przez TVP Sport. W dyskusji o polskim sporcie, o współpracy biznesu ze sportem oraz wspieraniu sportu amatorskiego wzięli udział Czesław Lang, Zbigniew Boniek, kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc, dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski i wiceprezes Grupy LOTOS Jarosław Wittstock.   Podczas gali zostały także wręczone, po raz pierwszy, statuetki Ambasadorów Dobrych Praktyk w Sporcie – wyróżnienia przyznawane ludziom, którzy w sposób szczególny – często bezinteresownie – wspierają polski sport. Jedną z nich, za zmianę oblicza polskiego kolarstwa i walkę o zdrowie Polaków otrzymał Czesław Lang.   – Bardzo serdecznie dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Odbieram je osobiście, ale traktuję jako nagrodę dla całego zespołu, z którym od 1993 roku organizujemy Tour de Pologne. Na przestrzeni lat nasz narodowy wyścig zmienił się niemal nie do poznania. Dziś to największa cyklicznie organizowana sportowa impreza w Polsce i największy kolarski wyścig w tej części Europy. Nie zmieniło się jedno – pasja, która nam towarzyszy od samego początku. To zresztą element, który cechuje wszystkie osoby znajdujące się w rankingu najbardziej wpływowych ludzi polskiego sportu. Jestem zaszczycony, że po raz kolejny znalazłem się w jego czołówce – powiedział Czesław Lang.   Wyróżnienie Ambasadora Dobrych Praktyk w Sporcie otrzymał także Mateusz Widłak, założyciel i prezes Amp Futbol Polska.   (s)   foto:www.zelaznastudio.pl  

Rekordowe zasiłki chorobowe

dodane 28.11.2019
[Region] Ponad 40 tys. zł za miesiąc choroby otrzymała klientka rybnickiego ZUS. Łącznie za dwa miesiące chorobowego wypłacono jej przeszło 76 tys. zł. To jak na razie najwyższy zasiłek w kraju, jaki ZUS wypłacił w tym roku. Drugim pod względem wysokości zasiłkiem chorobowym wypłacanym w województwie śląskim jest ten, który trafił do mężczyzny z terenu działalności oddziału ZUS w Bielsku-Białej. Za miesiąc na zwolnieniu lekarskim otrzymał on ponad 29 tys. zł z ZUS. Natomiast oddział ZUS w Chorzowie za trzy tygodnie chorobowego wypłacił swojej klientce zasiłek w wysokości 14,7 tys. zł. W Częstochowie kobieta za niecały miesiąc choroby otrzymała ponad 6 tys. Jakie zarobki takie świadczenie – Wysokość zasiłku uzależniona jest od podstawy, od której odprowadzane są składki, czyli najczęściej od osiąganego wynagrodzenia. Im to wynagrodzenie wyższe, tym wyższe są odprowadzane składki, a w konsekwencji wyższe świadczenie. Wpływ na wysokość pobieranego świadczenia ma nasze średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Dlatego też  w ZUS operują raczej pojęciem podstawy wymiaru niż wysokością zasiłku chorobowego. Tak jest wyliczana dzienna stawka zasiłku chorobowego. Najwyższą podstawą od jakiej liczony był zasiłek chorobowy w naszym województwie jest ten wypłacany przez rybnicki oddział ZUS, bo oscyluje w granicach 39 tys. zł. Za jeden dzień choroby ZUS wypłacał w tym przypadku 1300,77 zł. Drugi w woj. śląskim rekordowy wynik podstawy wymiaru należy do klienta bielskiego oddziału. Podstawa wymiaru przekracza 36 tys. zł. Chorzowski ZUS najwyższą podstawą wymiaru od jakiej wypłacał zasiłek to kwota 26 tys. zł, a w częstochowskim oddziale ok. 9 tys. zł. W oddziale ZUS w Sosnowcu najwyższa podstawa wymiaru to 17 tys. zł, natomiast w zabrzańskim oddziale najwyższa dzienna stawka wypłacanego zasiłku chorobowego przekracza 646 zł, a podstawa wymiaru od której został on wyliczony to około 24 tys. zł. Ciąża, szpital, wypadek przy pracy Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru. Jednak za czas pobytu w szpitalu chory otrzyma 70 proc. podstawy wymiaru. – 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego otrzymamy wówczas, jeżeli staliśmy się niezdolny do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w czasie ciąży, bądź wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – wyjaśnia rzeczniczka. Zasiłek chorobowy wypłacany jest od 34 dnia choroby, wcześniej chory otrzymuje wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę.  Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane jest łącznie za 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego, a jeśli pracownik ukończy 50. rok życia – łącznie za 14 dni. Krótszy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby (14 dni) dotyczy pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy chorują w następnych latach po ukończeniu tego wieku. Kiedy dłuższe chorobowe Maksymalny okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, ale jeśli niezdolność do pracy wystąpi w czasie ciąży albo będzie spowodowana gruźlicą – to wówczas maksymalnie czas to 270 dni.     (s)

Premiera „On wrócił” – Hitler w machinie czasu

dodane 28.11.2019
[Region] Teatr Śląski zaprasza na ostatnią  premierę roku na Scenę w Galerii. W piątek, 29 listopada o godz. 19.00 zobaczymy tam niezwykły spektakl oparty na książce Timura Vermesa „On wrócił” w reżyserii Roberta Talarczyka i adaptacji Miłosza Markiewicza. Jako Hitler wystąpi charyzmatyczny i dynamiczny Artur Święs.   Prawie 400 stron satyry Vermesa o Hitlerze stało się hitem 2012 roku w Niemczech. Następnie tę  czarną komedię „On wrócił” („Er ist wieder da”) na ekran zaadaptował w roku 2015 David Wnendt.  I książce, i filmowi  (okładka oraz plakat) od początku towarzyszy charakterystyczny, świetny rysunek  Johannesa Wiebla – na białym tle  czarne włosy z przedziałkiem, a litery tytułu  to usta i wąsy.   Co jest treścią tego kultowego tytułu? Wokół śmierci Adolfa Hitlera krążą rozmaite legendy. A jeśli nie zginął w bunkrze w kwietniu 1945 roku? Jeśli zamiast tego pojawił się w Berlinie właśnie teraz? W komedii politycznej Timura Vermesa zadziałał wehikuł czasu. Oto Führer budzi się w Berlinie pewnego sierpniowego ranka 2011 roku i ze zdziwieniem stwierdza, że nie jest w miejscu, gdzie spędzał wczorajszy wieczór, że nie ma wojny, nie ma Ewy, wiernej świty, a mijający przechodnie nie witają go niemieckim pozdrowieniem „Sieg Heil!”, bo otaczają go… imigranci. Zamierza zatem stworzyć nowy „ruch” i pozyskać środki masowego przekazu. Próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, trafia do telewizyjnego programu. Uważany za komika staje się celebrytą, wydaje książkę. Płomienne występy, zdolność improwizacji oraz reagowania na sytuację społeczno-polityczną szybko zyskują mu rzeszę fanów i zwolenników. Jego słowa padają na podatny grunt i znajdują szerokie grono odbiorców, zwłaszcza dzięki wykorzystaniu siły mediów społecznościowych. W narodzie powoli budzi się nowy duch… Jakie będzie zakończenie?   – Spektakl w Galerii Katowickiej jest naszą ostatnią tegoroczną premierą – przypomina Aleksandra Czapla-Oslislo, rzeczniczka prasowa „Wyspiańskiego”. – Sceniczna adaptacja bestsellerowej powieści Vermesa „On wrócił”, wyreżyserowana przez  dyrektora Roberta Talarczyka, to przestroga i opowieść o  uwodzicielskiej sile charyzmatycznych przywódców, o mechanizmach władzy, kierowaniu społecznymi nastrojami i roli, jaką w polityce odgrywają media, zarówno tradycyjne, jak i nowe. To również wielki powrót Artura Święsa do zespołu Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – dodaje.   Realizatorzy: Robert Talarczyk – reżyseria, Miłosz Markiewicz – adaptacja, Katarzyna Borkowska – scenografia, kostiumy, reżyseria światła, Cezary Duchnowski – muzyka. Obsada: Artur Święs – Führer, Zbigniew Wróbel – Kioskarz/Dziennikarz 1,Wiesław Kupczak – Sensenbrink/Szpasdemir/Dziennikarz 2, Dawid Ściupidro – Sawatzki/Dziennikarz 3, Anna Kadulska – Bellini/Dziennikarka 4, Anna Lemieszek – Krömeier/Dziennikarka 5.   Scena w Galerii jest czwartą, najmłodszą placówką teatru, mieści się na 2 poziomie Galerii Katowickiej, przy ul. 3 Maja w centrum miasta.   Teresa Stokłosa    

ZUS podsumował kontrole zwolnień lekarskich

dodane 27.11.2019
[Region] Praca u konkurencji, prowadzenie kursu tańca, uczestnictwo w meczach koszykówki, czy udział w biegu ze złamaną nogą to tylko niektóre z aktywności osób będących na zwolnieniu lekarskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich w pierwszych trzech kwartałach tego roku. W województwie śląskim zakwestionował chorobowe u ponad 3,6 tysiąca osób na kwotę przekraczającą 3,2 mln zł. W skali kraju suma, na jaką wstrzymano bądź cofnięto wypłatę zasiłków chorobowych, wyniosła blisko 28,6 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek prowadzić kontrole zwolnień lekarskich, co też regularnie czyni. Pomimo tego, że większość chorych prawidłowo korzysta ze zwolnienia lekarskiego, to wciąż jest grono osób, które zamiast skupić się na leczeniu, podczas „chorobowego” dorabia u drugiego pracodawcy albo prowadzi własny biznes. Czas na zwolnieniu lekarskim ma służyć rekonwalescencji, a zasiłki chorobowe nie są dodatkowym wsparcie budżetu domowego, lecz ekwiwalentem za okresowy brak możliwości zarobkowania. – Gdy mówimy o kontroli zwolnień lekarskich, tak naprawdę mamy na myśli, dwa rodzaje kontroli, czyli kontrolę prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Natomiast kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na sprawdzeniu, czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. I tak w przypadku pierwszej kontroli, czyli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, śląskie oddziały ZUS w okresie od stycznia do września przeprowadziły 55 tys. kontroli zwolnień lekarskich, z czego 1430 osobom wstrzymano wypłatę zasiłków na kwotę  ponad 575 tys. zł. Najwięcej takich kontroli przeprowadził oddział ZUS w Rybniku, bo ponad 12,2 tysięcy. Jednak to w oddziale ZUS w Częstochowie, choć tych kontroli było znacznie mniej – 7,6 tysięcy, wydano najwięcej, bo 481 decyzji o braku prawa do zasiłku. Dla porównania w rybnickim oddziale w wyniku takiej kontroli 210 osób uznano za zdolnych do pracy. W przypadku kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, to w trzech kwartałach tego roku oddziały ZUS w województwie śląskim przeprowadziły ponad 12 tys. takich kontroli. W ich wyniku okazało się, że 2173 osoby zostały pozbawione prawa do zasiłku chorobowego. Kwota cofniętych świadczeń wyniosła ponad 2 mln 633 tys. zł. Najwięcej takich kontroli przeprowadził rybnicki ZUS, bo aż 2691, a 637 osób musiało oddać wypłacone świadczenie na kwotę ponad 834 tys. zł. Jednak to z terenu chorzowskiego oddziału ZUS było najwięcej osób, które nieprawidłowo korzystały ze zwolnień lekarskich. Na 1835 kontroli 675 osób pozbawiono prawa do zasiłku chorobowego.   – Warto pamiętać, że kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą prowadzić i prowadzą również samodzielnie pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.   (s)  

Silesian Jazz Festival w Muzeum Śląskim

dodane 27.11.2019
[Region] Na  naszych scenach będą znów gościć najciekawsze polskie i europejskie projekty jazzowe. 14. Silesian Jazz Festival odbędzie się w Katowicach w dniach 29 listopada – 1 grudnia. Partnerem festiwalu jest po raz kolejny  również Muzeum Śląskie. – Na program tegorocznej edycji festiwalu wpłynęły dwie ważne rocznice – wyjaśnia Paweł Doś, rzecznik muzeum. – W tym roku minęło 50 lat od śmierci wybitnego pianisty i kompozytora Krzysztofa Komedy. Jego twórczość przypomni wrocławski zespół EABS podczas koncertu 30 listopada w sali koncertowej Miasta Ogrodów przy pl. Sejmu Śląskiego. Okrągłe pół wieku minęło również od powołania na katowickiej Akademii Wydziału Muzyki Rozrywkowej, zamienionego następnie na Instytut Jazzu. Z tej okazji 1 grudnia w sali Miasta Ogrodów zabrzmią jazzowe standardy w wykonaniu najlepszych instrumentalistów związanych z Akademią Muzyczną, zaaranżowane przez Pawła Tomaszewskiego, pianistę i dziekana Instytutu Jazzu – dodaje. Natomiast w Audytorium Muzeum Śląskiego, w piątek, 29 listopada o godz. 19.00, wystąpi wybitna duńsko-estońska saksofonistka Maria Faust z zespołem Shitney. W kwietniu ukazał się album Marii Faust „Gotta Let it Out”, a później artystka otrzymała nominację do BMW Welt Jazz Awards. Jesienią została uhonorowana przez Duńskie Stowarzyszenie Kompozytorów DJBFA prestiżową nagrodą „Hæderspris”. Do najważniejszych jej projektów należą: „Sacrum Facere”, „Machina”, Maria Faust „Jazz Catastrophe”, „Shitney” oraz trio, które tworzy z Timem Dahlem i Weaselem Walterem. Artystka charakteryzuje się agresywnym, a zarazem unikalnym brzmieniem saksofonu. W Katowicach wystąpi z projektem Shitney, z którym dwa lata temu zrealizowała album „Earth Core”, w składzie: Maria Faust – saksofon, efekty specjalne, Katrine Amsler – klawisze, instrumenty elektroniczne oraz Qarin Wikstrӧm – śpiew, klawisze, efekty specjalne. Festiwalowi towarzyszy gala finałowa 6. edycji Międzynarodowego Konkursu na Kompozycję Jazzową oraz przyznanie tytułu Ambasadora Jazzu 2019. Organizatorem festiwalu są Katowice – Miasto Muzyki UNESCO oraz instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów we współpracy z Muzeum Śląskim oraz Akademią Muzyczną. Sponsorem festiwalu jest Stoart. Karnety w cenie 70 zł oraz bilety na każdy dzień w cenie 30 zł (normalne) i 20 zł (legitymacja studencka, karta Aktywny Senior 60+) są do nabycia na ticketportal.pl, kupbilecik.pl oraz przed koncertami. Bilety na koncert formacji Shitney są również dostępne na stronie: muzeumslaskie.pl i w kasie Muzeum. Na galę finałową 6. Międzynarodowego Konkursu na Kompozycję Jazzową oraz koncert „First was the voice”, które odbędą się 30 listopada – odpowiednio o godz. 18.00 i 19.00,  wstęp jest wolny.   (TS)  

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w Galerii Katowickiej

dodane 21.11.2019
[Region] Listopad uznawany jest za międzynarodowy miesiąc walki z rakiem prostaty i jąder, o czym przypomina akcja Movember ze swoim sztandarowym hasłem „Robimy to dla jaj!”. Mimo zabawnego sloganu, inicjatywa jest jak najbardziej poważna. Już 24 listopada dołączy do niej Galeria Katowicka, jedyne miejsce w Katowicach, gdzie w ramach przedsięwzięcia panowie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Akcja profilaktyczna w godz. 10:00 – 14:00 oraz 14:30 – 19:00. Badania wykonywane będą bezpłatnie.   Każdego roku w Polsce rak jąder diagnozowany jest u 1700 mężczyzn, zaś rak prostaty aż u 15 000 panów – z tego niemal połowa z nich umiera. To smutne i przerażające statystyki. Jest też dobra wiadomość - obydwa nowotwory można wyleczyć, pod warunkiem ich szybkiego wykrycia. Natychmiastową, wstępną diagnozę umożliwia uczestnictwo w badaniach, które organizowane są w ramach corocznej akcji Movember. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej na temat nowotworów u mężczyzn oraz wzrost wczesnych wykryć poprzez organizowanie akcji profilaktycznych na terenie całego kraju.   24 listopada akcja Movember zawita do stolicy Górnego Śląska – badania będą prowadzone w godzinach 10:00 - 19:00 (z półgodzinną przerwą) w Galerii Katowickiej. Mężczyznom do 45. roku życia wykonywane będzie nieinwazyjne USG jąder, natomiast nieco starszym uczestnikom wydarzenia zmierzony zostanie poziom PSA – jest to pierwsze badanie, jakie należy wykonać przy diagnostyce zmian prostaty. Na miejscu będzie można spotkać Juana Zumeta – trenera personalnego, pasjonatę street workoutu, jednego z ambasadorów projektu Movember, który także weźmie udział w badaniach.   – W listopadzie solidaryzujemy się z mężczyznami w walce o ich zdrowie. Uczestnictwem w wydarzeniu chcemy zainicjować wśród naszych gości dyskusję na temat istotnej roli profilaktyki. Warto przyjść w niedzielę do naszego Centrum i wziąć udział w bezpłatnych badaniach dla panów. Serdecznie zapraszamy – mówi Aleksander Poltier, Marketing Manager Galerii Katowickiej.   Przypomnijmy, że tegorocznymi ambasadorami akcji Movember są: YouTuberzy – Cyber Marian oraz Michał Bańka, prezenterzy kanału 4FUN.tv – Mateusz Jędraś i Dandris, mistrz streetliftingu – Juan Zumeta i wreszcie Michał Pałubski, któremu udało się pokonać raka jądra. Więcej informacji na www.galeriakatowicka.eu.   (s)

Będą niższe składki dla najmniejszych przedsiębiorców – rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS plus

dodane 21.11.2019
[Region] Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u plus.Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Sszacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 mld zł w przyszłym roku i nawet 1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców.   Co do zasady chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania rej regulacji. Takie będą efekty ustawy, której projekt przyjęła dziś Rada Ministrów. Projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przygotowało MR. – Chcemy, by ustawa weszła w życie z początkiem przyszłego roku. W naszej intencji 1 stycznia, ale to zależy od tempa prac parlamentu. Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – mówi minister Jadwiga Emilewicz. – Nasz projekt to realizacja jednego z punktów tzw. Pakietu dla Przedsiębiorców, który przedstawialiśmy w kampanii wyborczej. Dzięki niemu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na inwestycje, rozwój swoich firm czy konsumpcję. Wzrośnie też ich dochód rozporządzalny. To wszystko pozytywnie wpłynie na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także aktywność zawodową w naszym kraju – podkreśla. Z kolei wiceminister Marek Niedużak wskazuje: – W związku z tym, że nasza propozycja istotnie ulży najdrobniejszym przedsiębiorcom, spodziewamy się wzrostu przeżywalności najmniejszych firm, dla których moment przechodzenia na pełną składkę dotychczas był krytyczny. Zaznacza jednocześnie: – Nasz projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają korzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty. Jak jest teraz Obecnie – od 1 stycznia tego roku – obowiązuje tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób. Przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania. Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.Mały ZUS plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki. Warunki korzystania z Małego ZUS-u plus Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus, oprócz wyżej opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.   Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.   Oprócz tego obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury. Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Celem jest to, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie. Co do zasady, chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji. Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7 dni. Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus. (s)
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl