Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

Radzimy - pomagamy

dodane 12.08.2013

Nauczyciele – warunki pracy i wynagradzania

Czas pracy, jaki większość nauczycieli świadczyć musi prowadząc zajęcia, wynosi co najmniej 18 godzin lekcyjnych. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pedagogów ustalane jest corocznie w ustawie budżetowej.


Wraz z nowym rokiem szkolnym do placówek edukacyjnych wracają nie tylko uczniowie ale także ich nauczyciele, którzy objęci są szczególnymi regulacjami prawnymi, zarówno w zakresie czasu pracy jak i wynagradzania. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela, a także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.


W przypadku m.in. nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących czy też nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, minimalna ilość godzin, którą wypracować musi „przy tablicy” nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze, wynosi 18 godzin, a w przypadku nauczycieli – bibliotekarzy bibliotek szkolnych – 30 godzin.


Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może natomiast ustalić czterodniowy tydzień pracy.


Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, jak również z dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.


Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty - 100 %, nauczyciela kontraktowego - 111 %, nauczyciela mianowanego - 144 %, nauczyciela dyplomowanego - 184 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W roku 2013 kwota ta wynosi 2.717,59 zł.

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany jest w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy i przysługuje mu ono z góry w wysokości ustalonej w akcie nawiązania stosunku pracy.

Paulina Jaciuk, aplikanka radcowska

Wróć Archiwum działu

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl