Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

Radzimy - pomagamy

dodane 27.05.2013

Praca sezonowa a renta rodzinna

"Jeśli przychód rencisty nie przekroczy kwoty stanowiącej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, renta jest wypłacana w pełnej wysokości. Przychód przekraczający tę kwotę, ale  niższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie renty. Zarobek przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do renty."

 

Rozmowa z Barbarą Opaczyńską, kierownikiem Inspektoratu w Dąbrowie Górniczej sosnowieckiego Oddziału ZUS

 

Wśród młodzieży są osoby otrzymujące rentę rodzinną. Czy jeśli podczas wakacji podejmą pracę sezonową, będzie to miało wpływ na ich świadczenie?

 

Osiąganie zarobków, w zależności od ich wysokości, może mieć wpływ na zawieszenie prawa do renty lub na zmniejszenie jej wysokości. Brany jest pod uwagę każdy przychód z tytułu wykonywania działalności obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom społecznym. Za taką działalność uważa się również prace zarobkową wykonywaną za granicą.

 

Jakiej wysokości przychód ma wpływ na rentę rodzinną?

 

Jeśli przychód rencisty nie przekroczy kwoty stanowiącej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, renta jest wypłacana w pełnej wysokości. Przychód przekraczający tę kwotę, ale  niższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie renty. Zarobek przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do renty.

 

Od dnia 1 czerwca 2013 r. kwota przychodu odpowiadająca:

- 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. Wynosi 2618,10 zł;

- 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. Wynosi 4862,10 zł.

 

Przypomnijmy czym jest  renta rodzinna.

 

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym z ubezpieczenia rentowego lub wypadkowego. Ma pomóc finansowo członkom rodziny, którzy  utracili  swojego żywiciela. Do renty rodzinnej uprawnieni mogą wiec być zarówno dorośli jak i dzieci.

 

Obecnie jednak mówimy o dzieciach. Czy do renty rodzinnej mają prawo także inne dzieci,  poza własnymi?

 

Do renty rodzinnej mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.

 

Jakie warunki muszą spełniać dzieci, aby pobierać rentę rodzinną?

 

Do 16 roku życia renta rodzinna jest wypłacana bez dodatkowych warunków, natomiast po osiągnięciu tego wieku (nie dłużej jednak niż do 25 roku życia) pod warunkiem pobierania nauki, oraz bez względu na wiek pod warunkiem, że stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia, albo w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 lat.

 

Można przypuszczać, że po wakacjach nie wszyscy wrócą do swoich szkół czy uczelni – np. ktoś postanowił zmienić szkołę, ktoś inny zrobi sobie przerwę w studiach, aby jeszcze kilka miesięcy popracować zagranicą. Czy o takich przypadkach ZUS powinien być poinformowany?

 

Oczywiście. W przypadku wcześniejszego ukończenia czy przerwania nauki, zmianie szkoły lub uczelni, osoba uprawniona do renty powinna niezwłocznie powiadomić ZUS.

 

Co się stanie, jeżeli ZUS nie będzie o tym poinformowany?

 

W sytuacji, gdy osoba pobierająca rentę rodzinną zatai fakt przerwania  nauki oraz nie powiadomi organu rentowego o okolicznościach mających wpływ na prawo i wysokość renty rodzinnej, zostanie ustalona nadpłata renty wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Rozmawiała: Joanna Biniecka

 

Wróć Archiwum działu

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl