Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: W regionie

Projekt „Krok ku karierze” – szkolenie „Obsługa ruchu turystycznego”

dodane 20.12.2019
[Zawiercie] Szykuje się kolejne szkolenie zawodowe dla osób bezrobotnych. Tym razem Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w ramach projektu „Krok ku karierze” zapraszają na szkolenie z obsługi ruchu turystycznego uzupełnione kursem branżowego języka angielskiego. Projekt realizowany przez zawierciańskie Centrum Rozwoju Lokalnego – Lidera projektu w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury”. Szkolenie rozpocznie się po zebraniu grupy 12 osób. Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), z terenu powiatu zawierciańskiego, wyłączając miasto Zawiercie, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: kobiety od 30 roku życia; mężczyźni od 50 roku życia (chyba, że należą do którejś z poniższych grup, wówczas mogą mieć 30 lat); osoby z niepełnosprawnościami (od 30 roku życia); osoby długotrwale bezrobotne - 12 miesięcy bez umowy o prace czy zlecenie (od 30 roku życia); osoby o niskich kwalifikacjach: edukacja zakończona na liceum, technikum, zawodówce lub niżej (od 30 roku życia). Szkolenie „Obsługa ruchu turystycznego” to 90 godzin lekcyjnych szkolenia (w tym szkolenia wyjazdowe na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej) wraz z branżowym językiem angielskim – 62 godziny lekcyjne, które będą realizowane w formie 8 godzin lekcyjnych dziennie przez  19 dni szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają: stypendium szkoleniowe; zwroty kosztów dojazdu do 150 zł, mają zapewniony obiad (ciepły posiłek) oraz przerwę kawową. Po zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: krok@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.   (s)  

Algas funduje szafki szkole z Dąbrowy Górniczej

dodane 19.12.2019
Są wielofunkcyjne, kolorowe i wyposażone w zamek szyfrowy. Idealnie nadają się do pozostawienia butów zmiennych, kurtki, ale także podręczników, dzięki czemu dzieciaki nie będą musiały nosić ciężkich plecaków. To z pewnością pozytywnie wpłynie na ich kręgosłupy. Firma Algas z Dąbrowy Górniczej, myśląc o najmłodszych mieszkańcach Strzemieszyc Małych zakupiła dla nich nowe szafki, które właśnie trafiły do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej. To ponad 20 nowych, indywidualnych szafek, które mają zastąpić metalowe boxy z haczykami, z których do tej pory korzystali uczniowie dąbrowskiej szkoły. ZSP nr 5 już od dwóch lat sukcesywnie zmienia swoją szatnie, stale ją modernizując. Choć ZSP nr 5 jest nowoczesną placówką dysponującą m.in. basenem i siłownią, to niestety pieniędzy z budżetu nie wystarcza na wszystko. Dzięki wsparciu firmy proces doposażania szkoły znacznie przyspieszy, a uczniowie nie musieli nosić wszystkich podręczników w plecaku. Dyrekcja przewiduje bowiem, że w przeciągu kilku miesięcy już każdy uczeń będzie miał indywidualną szafkę.   – Właśnie zamontowaliśmy kolejne szafki dla naszych podopiecznych. Jest to świetna wiadomość pod względem komfortu uczniów, ale także ich ogólnej higieny. Indywidualne szafki to doskonała idea, która zaczerpnięta jest z kultury m.in. Stanów Zjednoczonych. Takie rozwiązanie od razu spodobało się zarówno naszym uczniom, jak i ich rodzicom – mówi Maciej Szaniawski, dyrektor placówki.   Algas już od wielu lat wspiera lokalne szkoły oraz aktywnie udziela się w przestrzeni miejskiej. To firma, która jest z Dąbrowy Górniczej i właśnie w Dąbrowie Górniczej chce działać i pomagać. – Troszczymy się o najmłodszych mieszkańców naszej najbliższej okolicy i z chęcią im pomagamy. Gdy dowiedzieliśmy się, że w lokalnej szkole brakuje szafek dla uczniów, nie zastanawialiśmy się ani chwili. Postanowiliśmy ufundować część z nich, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki – mówi Aleksandra Szatan-Świstek, prezes zarządu.   Algas to rodzinna firma, która działa na rynku mięsnym już od 28 lat i specjalizuje się w hodowli drobiu. Skutecznie łączy biznes z działalnością charytatywną i angażowaniem się w życie mieszkańców. Finansuje posiłki dla dzieci, wspiera inicjatywy społeczne z miejscowości, w których posiada swoje obiekty, a także sponsoruje lokalne kluby sportowe.   (s)

Metropolia przyjęła budżet na rok 2020

dodane 19.12.2019
[Region] Dochody określono na poziomie 1,218 mld zł. Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,285 mld zł. Najwięcej pieniędzy – ok. 1 mld zł zostanie przeznaczone na organizację transportu zbiorowego. Budżet został przyjęty przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w czwartek 19 grudnia.   W 2020 roku dochody Metropolii GZM zaplanowano na poziomie 1,218 mld zł. W tej kwocie około 523,3 mln zł ma stanowić część zmienna składki rocznej gmin. Jest ona przeznaczona na finansowanie zadań związanych z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii. Pozostałe dochody pochodzić będą z m.in. 5-procentowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 374 mln zł. Wpływy z usług przewozowych, jak sprzedaż biletów, zostały zaplanowane na kwotę ok. 238 mln zł. Część stała składki gmin członkowskich ma wynieść 37,4 mln zł.   Planowane wydatki z budżetu Metropolii mają wynieść ok. 1,285 mld zł. W przyszłym roku na organizację transportu zbiorowego Metropolia wyda ok. 1 mld zł. To największe wydatki w budżecie. W tej kwocie ok. 982 mln. zł zostanie przeznaczone na organizację komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, Metropolia organizuje transport w 52 gminach – 40 metropolitalnych oraz 12 z nią sąsiadujących. Wydatki zostaną przeznaczone na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Pieniądze zostaną też wydatkowane na organizację przewozów metropolitalnych do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. W budżecie zapisano także ok. 6,3 mln zł na dofinansowanie 40 połączeń Kolei Śląskich w Metropolii.   W budżecie na transport pasażerski przewidziano także pieniądze na rozwój systemów utrzymujących komunikację pasażerską, a także na integrację przewozów. Do projektów w tej dziedzinie zaliczyć można serwer biletów elektronicznych wraz z aplikacjami mobilnymi, system do automatycznego zliczania pasażerów oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.   W strukturze wydatków uwzględniono również 10 mln zł, które zostaną przekazane w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w 2020 roku. Kwota ta będzie dodatkowo powiększona o 4,8 mln zł, które nie zostały wykorzystane przez gminy w roku 2019. Oznacza to, że od stycznia do gmin może trafić łącznie 14,8 mln zł finansowego wsparcia, aby niwelować różnice w rozwoju społeczno- gospodarczym.   W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano również 90 mln zł tytułem wsparcia działalności gmin członkowskich GZM w ograniczaniu niskiej emisji.   W 2020 roku ok. 2,9 mln zł na wsparcie projektów uczelni wyższych w ramach Funduszu Wspierania Nauki. Dzięki tej inicjatywie Metropolii, studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez światowej sławy naukowców. W ciągu trzech lat na realizację tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczone łącznie 8 mln zł. Około 20 mln zł zostanie skierowane na działania związane z rozwojem mobilności. Ta kwota ma być przeznaczona na m.in. opracowanie koncepcji Roweru Metropolitalnego, Velostrady, rozwój projektów wykorzystania dronów w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów.     W przyszłym roku Metropolia przeznaczy dla Dąbrowy Górniczej 10 mln zł w ramach pomocy finansowej na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację inwestycji w części kolejowej w latach 2020-2021. Zadanie to ma sprzyjać rozwojowi ruchu aglomeracyjnego i wpisuje się w rozwój Kolei Metropolitalnej. Pieniądze zapisane w budżecie na ten cel, to pierwsza część dofinansowania. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano łącznie 26 mln zł na tę inwestycję.   Wśród planowanych wydatków można także wymienić m.in. zastosowanie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu gminami oraz budowę systemu otwartych danych (14 mln zł). W budżecie zaplanowano również 20 mln zł na działania zmierzające do powstania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która będzie wpisywać się w metropolitalną politykę zagospodarowania odpadów.  Pieniądze te w przyszłym roku mają zostać przeznaczone na rozwiązania prawne i instytucjonalne, zmierzające do powstania takiej instalacji na terenie Metropolii.   W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 67,3 mln zł. To różnica między planowanymi dochodami oraz wydatkami. Deficyt zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej, którą Metropolia posiada z lat ubiegłych.   Zgromadzenie przyjęło także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Metropolii we wszystkich latach objętych prognozą. Zawiera ona 49 zadań na łączną kwotę ponad 16 mld zł.   (s)

„Mały ZUS” – czas do 8 stycznia

dodane 19.12.2019
Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne. „Mały ZUS" to propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.  Niższe składki dotyczą tylko ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, wypadkowego, chorobowego). Ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości. Jeśli ktoś chce skorzystać z „małego ZUS” to do 8 stycznia 2020 r. powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z „małego ZUS” a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r. chcą nadal z niej korzystać i spełniają warunki, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02). Jakie warunki trzeba spełnić? Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia będzie mógł opłacać obniżone – proporcjonalnie do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Na przykład w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 rok i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67 500 zł, może więc skorzystać w 2020 roku z „małego ZUS”. – Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni. Należy przy tym pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”, należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Do „małego ZUS” nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „mały ZUS”. Informacje o warunkach korzystania z „małego ZUS” i zasady wyliczania nowych składek można znaleźć na www.zus.pl. Masz wybór Możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne to prawo, nie obowiązek. – Przedsiębiorca może zdecydować, co jest w danym momencie dla niego korzystne i sobie to skalkulować. Na pewno niższe składki na ubezpieczenia społeczne to niższe koszty prowadzenia firmy. Jednak niskie składki to też niskie świadczenia wypłacane w związku z chorobą, opieką nad chorym członkiem rodziny, czy wyliczoną rentą bądź emeryturą – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Ile firm skorzystało W tym roku z możliwości opłacania niższych składek w ramach "małego ZUS-u" skorzystało ponad 133 tysiące przedsiębiorców. W województwie śląskim do „małego ZUS” do 8 stycznia 2019 r. zgłosiło się około 14 tys. firm. Najwięcej takich firm w śląskim zgłosiło się do rybnickiego oddziału - ponad 2,7 tys. przedsiębiorców, równie popularna była ona wśród biznesmenów z ternu działalności bielskiego ZUS. Tam do 8 stycznia 2019 r. odnotowano 2695 zgłoszeń. Zarówno w oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, jak i w Zabrzu liczba zgłoszeń przekroczyła 2,1 tys. Do oddziału ZUS w Sosnowcu, jak i podległych mu inspektoratach, zgłoszeń do małego ZUS było ponad 1,9 tys.   (s)

Szkoły z Sosnowca i Jaworzna laureatami w konkursie Biedronki „Szkolne Przygód Gangu Słodziaków”

dodane 19.12.2019

„Raj” w Pałacu

dodane 18.12.2019
[Dąbrowa Górnicza] 27 grudnia o godz. 19:00 na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej będziemy mieli jedną z ostatnich okazji, by zobaczyć i usłyszeć na żywo zespół The Dumplings, który jakiś czas temu ogłosił nadchodzącą przerwę artystyczną. Grupa zaprezentuje materiał ze swojej ostatniej płyty „Raj”. Ich muzyczna kariera rozpoczęła się w 2013 roku. W ciągu miesiąca zdobyli 13 tys. fanów na Facebooku, a ich twórczością zainteresowały się największe wytwórnie muzyczne w Polsce. Justyna Święs i Kuba Karaś (The Dumplings) od tego momentu dali setki koncertów na całym świecie, występując na festiwalach w Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Stanach Zjednoczonych czy Meksyku. Rok po debiucie otrzymali statuetkę Fryderyka za album „No Bad Days”. Później przyszła pora na drugi album „Sea You Later”, który otrzymał status złotej płyty. Trzecim studyjnym albumem jest „Raj”, którego utwory usłyszy publiczność Pałacu Kultury Zagłębia 27 grudnia o 19:00.   – Nasza trzecia płyta to powrót do naszych czysto elektronicznych brzmień z czasów pierwszej płyty. Mniej w niej jednak jasnych lekkich brzmień, za to dużo mroku i tajemnicy – mówią muzycy. – Wspomniany krążek cechuje niezwykła dojrzałość muzyczna pomimo, że muzycznie to wciąż elektro-pop. W jego utworach można znaleźć nawiązania do najważniejszych dzieł kultury światowej tj. filmu „Zapach kobiety”, literatury Tołstoja czy Julio Cortázara.   Koncert w dąbrowskim pałacu wpisuje się w trasę koncertową, która nosi nazwę „Przykro Mi”. Będzie to jedna z ostatnich szans, by zobaczyć zespół na żywo, gdyż wraz z rokiem 2020 zespół robi sobie przerwę w koncertach i wspólnym komponowaniu. Dlatego warto kupić bilet, który może być również idealnym pomysłem na prezent pod choinkę.   Więcej informacji oraz bilety dostępne na stronie www.palac.art.pl.   (s)

Matko Perdijić: Jestem zadowolony ze swojej postawy

dodane 18.12.2019
[Sosnowiec] Chorwacki bramkarz Zagłębia w rundzie jesiennej Fortuna I ligi wystąpił w 15 spotkaniach ligowych zyskując sporo pochlebnych ocen, szczególnie od kibiców. - Bardzo mnie to cieszy, szkoda tylko, że pod koniec jesieni doznałem kontuzji - zaznacza Matko Perdijić. Jak przyjąłeś końcowy werdykt w plebiscycie na najlepszego bramkarza Fortuna I ligi ogłoszonego przez organizatora rozgrywek? Przypomnijmy, że wygrał Adrian Lis z Warty Poznań, a za twoimi plecami uplasował się Łukasz Załuska z Miedzi. Zaskoczony? Nie, a ja mogę się cieszyć z tego, że zostałem nominowany, że dostrzeżono moje występy. Głosowali kibice, a oni znają się najlepiej. Jestem zadowolony z drugiego miejsca i mogę teraz pogratulować Adrianowi, że wygrał ten plebiscyt. Chłopak dobrze bronił jesienią, to, że Warta zakończyła jesień na pozycji lidera to także jego zasługa. Nie mogłeś dokończyć przedłużonej rundy jesiennej w bramce Zagłębia z powodu kontuzji. Ta sytuacja z pewnością pokrzyżowała ci plany... Na pewno kontuzja wybiła mnie z rytmu. Później bronił Krystian Stępniowski, a ja po wyleczeniu urazu byłem na ławce. O tym, kto bronił decydował trener i to jest normalna sytuacja. Nie mogłem więc dokończyć jesieni w bramce, ale i tak jestem zadowolony ze swojej postawy. Nie było źle, ale zawsze może być lepiej. Dostaliście od sztabu trenerskiego rozpiskę zajęć na czas urlopu? Oczywiście, każdy z nas wie, co ma robić na urlopie. Trzeba zacząć na powrót pracować nad sobą, zgodnie z tą rozpiską mamy korzystać z siłowni, czy też biegać. Nie ma taryfy ulgowej, chodzi o to, by 8 lipca wrócić do klubu w dobrej dyspozycji fizycznej. Musimy dbać o kondycję, wagę. Święta spędzisz w rodzinnej Chorwacji czy też masz inne polany? Jestem teraz w małej miejscowości Gaće koło Omiszu na wybrzeżu dalmatyńskim. Spaceruję z rodziną po plaży i mimo braku słońca mamy tu 19 stopni ciepła. Jest aż za ciepło Święta spędzę w Chorwacji z rodziną, czyli zgodnie z tradycją. Wszystkim kibicom Zagłębia życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia w Sosnowcu. rozmawiał: Jerzy Mucha Foto: www.zaglebie.eu
Wróć
Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Starsze

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl