Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: Radzimy - pomagamy

Zmiany w programie PŁATNIK

dodane 21.11.2013
Rozmowa z Dorotą Królicą, p.o. naczelnika wydziału obsługi klienta i korespondencji sosnowieckiego Oddziału ZUS   Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały zmiany w programie „Płatnik”, który służy przedsiębiorcom do rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Skąd potrzeba zmian? Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania oprogramowania do nowelizacji przepisów prawa. Konkretnie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych miesięcznych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.   Czy są to duże zmiany? Program „Płatnik” będzie zmieniany etapowo, w pierwszym etapie zostanie udostępniona funkcjonalność związana wyłącznie z przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem (z wyjątkiem informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej), stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem, weryfikacją i aktualizacją komponentów programu oraz mechanizmami wysyłki dokumentów. Pozostałe funkcjonalności programu będą udostępniane sukcesywnie w 2014., w ramach II etapu wdrożenia.   Gdzie będzie można pobrać nową wersję programu „Płatnik”? Udostępnianie programu „Płatnik” będzie realizowane przez: stronę internetową ZUS o adresie http://pue.zus.pl/platnik, www.platnik.info.pl oraz na płytach DVD w jednostkach ZUS.   Czy w związku z wprowadzonymi zmianami planowane są szkolenia dla klientów Zakładu, korzystających z programu?   Tak. Wychodzimy naprzeciwko przedsiębiorcom, organizując dla nich szkolenia w tym zakresie. Będą się one odbywać w naszym Oddziale oraz Inspektoratach w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu od 9 do 13 grudnia w dwóch grupach. Pierwsza będzie mieć zajęcia od godz.8.00, druga od godz.12.00.   Czy trzeba się zapisywać? Ze względów organizacyjnych bardzo do tego zachęcamy. Oto osoby do kontaktu: Sosnowiec: Anna Kopeć, nr tel: 32 368-33-22, e-mail: anna.kopec01@zus.pl, Teresa Fijołek, nr tel: 32 368-33-32 e-mail: teresa.fijolek@zus.pl Dąbrowa Górnicza: Anna Klimann, nr tel: 32 262-69-13 e-mail: anna.klimann@zus.pl Jaworzno: Mariola Gaj, nr tel: 32 618-34-35, e-mail: mariola.gaj@zus.pl Zawiercie: Elżbieta Wiśniewska, nr tel: 32 670-60-32 e-mail: elzbieta.wisniewska02@zus.pl   Rozmawiała: Joanna Biniecka      

Piecza zastępcza

dodane 14.11.2013
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom biologicznym dziecka, chyba że dobro małoletniego wymaga niezwłocznego podjęcia tego typu działań. W razie zagrożenia dobra dziecka sąd może, także z urzędu, wydać stosowne zarządzenia. W najtrudniejszych sytuacjach może nakazać umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub też tymczasowo powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej osobom, które nie posiadają wymaganych przepisami szkoleń.   Państwo sprawuje kontrolę nad wykonywaniem pieczy zastępczej. Kandydaci zobligowani są do odbywania rygorystycznych szkoleń, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji a ich dane wpisywane są do rejestrów prowadzonych przez starostów, którzy zawierają z nimi stosowne umowy.   Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót na łono biologicznej rodziny albo do umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. W razie stosowania tego rodzaju form opieki nad małoletnim obowiązek sprawowania bieżącej pieczy nad nim, obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka w szczególności w sprawach alimentacyjnych spoczywa na rodzinie zastępczej lub osobach kierujących ośrodkami pieczy instytucjonalnej.   Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej nadal pozostają udziałem rodziców. Rodzice biologiczni mają więc prawo do reprezentowania dziecka w innego rodzaju sytuacjach, przysługuje im prawo do decydowania we wszystkich istotnych sprawach dziecka oraz w sprawach wykraczających poza zakres pojęcia „bieżącej pieczy", jak również zarząd majątkiem dziecka. W rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.   Ustawodawca w sposób wyraźny preferuje rodzinne formy wykonywania pieczy zastępczej, jako takie w których małoletni może znaleźć domowe ciepło i nawiązać z opiekunami relacje o charakterze osobistym. Stopniowo wdraża się mechanizmy, które doprowadzić mają do likwidacji domów dziecka. Wyraz tym dążeniom ustawodawca daje pozwalając umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne.   Ustawa kładzie także nacisk na wspólne wychowywanie się rodzeństwa, w tej samej rodzinie zastępczej lub domu dziecka, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka.   Paulina Jaciuk, aplikantka radcowska

Reklamacja tylko z towarem i paragonem!

dodane 14.11.2013
Kiedy udalem się do sklepu w celu zareklamowania zakupionego dzień wcześniej jogurtu z obowiązującą jeszcze datą ważności, kierownik zażądał ode mnie paragonu i towaru, których nie miałem przy sobie. Powodem moej reklamacji była pleśń, którą zobaczyłem otwierając pojemnik. Tę pleśń wyjąłem z pojemnika, położyłem na pokrywce z datą ważnością i zaniosłem do sklepu. Czy kierownik postąpił właściwie? Dla reklamowania produktów spożywczych ustawodawca przewidział krótsze terminy, niż dla innych towarów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z dnia 24 lutego 2003 r. Nr 31 poz. 258) kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową i musi niezwłocznie zawiadomić o niej sprzedawcę, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego lub w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania.   Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.   Konsument musi pamiętać o tym, że aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń, powinien zachować paragon, gdyż to on potwierdza fakt dokonania zakupu, chyba że kupujący dysponuje innym dowodem. Brak dowodu zakupu może znacznie utrudnić, albo uniemożliwić złożenie reklamacji. Zgłaszając reklamację należy także dostarczyć do sprzedawcy reklamowany towar, co jest niezbędne do jej rozpatrzenia. To kupujący musi udowodnić, że kupił towar, aby następnie dochodzić roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Adrianna Peć, miejski rzecznik praw konsumenta w Sosnowcu

Licytacje komornicze - zakup nieruchomości

dodane 06.11.2013
Od dłuższego czasu na rynku nieruchomości obserwujemy spadki wartości mieszkań, jednak wciąż ceny te kształtują się na wysokim poziomie. Wiele osób próbuje więc znaleźć atrakcyjną okazję wśród licytacji komorniczych. Rzeczywiście, istnieje szansa na zakupienie wartościowej nieruchomości za stosunkowo niską ceną, jednak wymaga to zweryfikowania wielu informacji i uzbrojenia się w cierpliwość. W przypadku zajęcia nieruchomości przez komornika w drodze egzekucji, jest ona następnie sprzedawana w drodze licytacji publicznej prowadzonej przez komornika przy udziale i pod nadzorem sędziego. Obwieszczenie o licytacji umieszczane jest co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji w budynku sądu, lokalu gminy oraz w poczytnym dzienniku w danej miejscowości. Ponadto obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, które wydaje się być najlepszym źródłem informacji o licytacjach w całym kraju, dzięki zamieszczonej tam wyszukiwarce. Zanim nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji, musi zostać oszacowana przez biegłego uprawnionego do wyceny nieruchomości. Kwota oszacowania stanowi podstawę do wyliczenia ceny wywoławczej. W przypadku pierwszej licytacji danej nieruchomości będzie to 3/4 ceny oszacowania. Jeżeli na pierwszej licytacji nie zjawi się żaden chętny na nabycie nieruchomości, po upływie sześciu miesięcy nieruchomość może zostać wystawiona na drugą licytację, na której cena wywoławcza wyniesie 2/3 ceny oszacowania. Przykład: Nieruchomość oszacowano na 150 000,00 zł, w związku z czym cena wywoławcza na pierwszej licytacji wyniesie 112 500,00 zł, natomiast jeśli dojdzie do drugiej licytacji to cena wywoławcza będzie wynosiła 100 000,00 zł. Na powyższym przykładzie doskonale widać, iż cena jest niewątpliwym atutem nieruchomości kupowanych na licytacji komorniczej. Jednak wartość nieruchomości jest jednym z niewielu pozytywnych aspektów takiej transakcji. W wielu sytuacjach nieruchomości zajmowane przez komorników znajdują się w złym stanie technicznym, w związku z tym trzeba liczyć się z poniesieniem wysokich kosztów remontu. Często również w mieszkaniach tych nadal zamieszkują dłużnicy, którzy niechętnie zgadzają się na dobrowolną wyprowadzkę. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest wszczęcie postępowania eksmisyjnego. Istotną kwestią jest także istnienie długów zaciągniętych przez poprzednich właścicieli nieruchomości. Teoretycznie nabywamy nieruchomość bez obciążeń, jednak kodeks postępowania cywilnego stanowi, iż przy sprzedaży licytacyjnej nie wygasają: prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy, służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia, służebność przesyłu, ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami, prawa nieujawnione, ale zgłoszone w terminie trzech dni przed licytacją, gdy nieruchomość nie jest obciążona hipotekami, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika ujawnione lub nieujawnione, jeśli znajdują pełne pokrycie w cenie nabycia.   Jeśli nieruchomość została obciążona prawem najmu lub dzierżawy przed zajęciem nieruchomości przez komornika, to prawa te także pozostają na nieruchomości. W tym przypadku nabywca nieruchomości staje się drugą stroną zawartych wcześniej umów, które jeśli zostały zawarte na czas nieokreślony i nie przewidują innego terminu wypowiedzenia, mogą zostać wypowiedziane przez nowego właściciela w ciągu miesiąca od przysądzenia własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia. Jak więc widać, lista komplikacji jakie mogą się pojawić jest dosyć długa. Ponadto dla wielu osób przeszkodą mogą być także warunki przystąpienia do licytacji. Przede wszystkim zainteresowany zakupem musi wpłacić przed przystąpieniem do licytacji rękojmię w wysokości 1/10 kwoty oszacowania (w przypadku mieszkania opisanego w przykładzie powyżej rękojmia wyniosłaby 15 000,00 zł). Kwota ta jest zwracana w przypadku przegrania licytacji, natomiast jeśli wygramy, zaliczana jest na poczet całej kwoty, jaką będzie trzeba uiścić za nieruchomość. Po wygranej licytacji sąd wydaje postanowienie o przybiciu licytacji (potwierdzenie naszej wygranej). Po jego uprawomocnieniu mamy tylko 14 dni na wpłacenie pozostałej kwoty, w przeciwnym wypadku licytacja zostaje unieważniona, a my tracimy rękojmię. Zanim podejmiemy więc decyzję o przystąpieniu do licytacji nieruchomości, należy dokładnie zapoznać się z sytuacją prawną przedmiotu licytacji, przeczytać księgę wieczystą oraz w razie wątpliwości spotkać się z komornikiem, który będzie najlepiej orientował się w całej sprawie. Jeśli uzbroimy się w cierpliwość i wnikliwie sprawdzimy wszystkie wspomniane aspekty, możemy zakupić naprawdę atrakcyjną nieruchomość w korzystnej cenie.   Adrian Nowak, prawnik  

Utrzymanie gospodarstwa domowego w przypadku separacji

dodane 06.11.2013
Od kilku lat mój małżonek i ja pozostajemy w separacji faktycznej. W gospodarstwie domowym pozostajemy we dwoje, ponieważ nasz syn wyprowadził się z domu kilkanaście lat temu. Niestety, mąż nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie dokłada się do utrzymania naszego domu. Czy można zobowiązać mojego małżonka żeby również ponosił ciężar utrzymania naszego domu? Barbara z Sosnowca   Ekspert radzi   Z opisanej przez Panią sytuacji wynika, że pozostają Państwo w formalnym związku małżeńskim, jednak faktycznie Państwa relacje mają charakter formalnej separacji. Rozumiem, że wszelkie koszty utrzymania wspólnego gospodarstwa ponosi wyłącznie Pani. Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.   Biorąc pod uwagę fakt, że pozostaje Pani z mężem w faktycznej separacji, ma Pani prawo do wystąpienia z takim roszczeniem. Zgodnie z orzecznictwem separacja faktyczna nie powinna wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb rodziny. W praktyce zatem orzecznictwo wskazuje, że zaspokajanie potrzeb rodziny może nastąpić przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne oraz rentę, emeryturę, a także wszelkie stałe i powtarzające się świadczenia albo inne należności.   W związku z powyższym ma Pani prawo skierować sprawę do sądu występując z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Pozew będzie zwolniony z opłaty sądowej. Uzyskanie korzystnego wyroku sądu umożliwi Pani wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w trakcie którego egzekucja będzie prowadzona z majątku osobistego małżonka.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Pozdrawiam i czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Tydzień Przedsiębiorcy

dodane 01.11.2013
Rozmowa z Dorotą Królicą, p.o. naczelnika wydziału obsługi klientów i korespondencji w sosnowieckim Odziale ZUS   Od 18 do 22 listopada w Oddziale ZUS w Sosnowcu oraz Inspektoratach w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu będzie odbywać się „Tydzień Przedsiębiorcy”. Na czym polega ta akcja? Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie adresowane do wszystkich płatników składek ZUS. Ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania w jednym miejscu, czyli na salach obsługi klientów, w przyjaznych warunkach wszelkich informacji zarówno z zakresu zadań realizowanych przez ZUS, jak też urzędy – w określonych dniach - miejskie, urzędy skarbowe i urzędy pracy. Poza tym propagowana będzie wiedza na temat Zakładu i realizowanych przez placówkę zadań, będą też upowszechniane usługi elektroniczne oferowane przez Zakład, w tym korzyści, jakie daje posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych. Klienci będą mieć możliwość założenia profilu na PUE przy wsparciu pracownika Zakładu. Przygotowano również materiały informacyjne – poradniki, broszury, ulotki.   Czyli zakres merytoryczny będzie bardzo szeroki... W ramach akcji będą prezentowane zagadnienia dotyczące zarówno spłat należności w ramach udzielanych ulg, abolicji w opłacaniu składek, outsourcingu pracowników oraz problemów, jakie może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi. Będzie można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia nowych tytułów ubezpieczenia, w tym dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat pięciu. Warto dodać, że zainteresowani będą mogli również uczestniczyć w seminariach, które obywać się będą dwa razy dziennie w Oddziale w Sosnowcu. Poniżej przedstawiamy harmonogram seminariów oraz numer telefonu i adres e-mailowy osoby, która przyjmuje zgłoszenia.   Czy będą również udzielane porady? Tak, bowiem oprócz dedykowanego zakresu merytorycznego, każdy odwiedzający ZUS podczas akcji, będzie mógł zasięgnąć porady także na inne tematy z zakresu ubezpieczeń społecznych, które go będą interesowały, np. dotyczące praw i obowiązków wynikających z rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Podczas „Tygodnia Przedsiębiorcy” klienci będą mieli możliwość pobrania druków niezbędnych do złożenia wniosku w danej sprawie, a pracownicy sali obsługi będą służyć pomocą w ich wypełnieniu.   W jakich godzinach odbywać się będzie akcja? Eksperci ZUS będą do dyspozycji klientów od godz.8.00 do godz.18.00. Natomiast w Oddziale w Sosnowcu w poniedziałek i wtorek od godz. 8.00 do 15.00 będą dyżurować przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Będzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu i Urzędu Miasta w Sosnowcu, a w tych samych godzinach w środę, czwartek i piątek – Urzędu Skarbowego w Sosnowcu i Powiatowego Urzędu pracy w Sosnowcu. W Inspektoracie w Dąbrowie Górniczej będzie można konsultować się z przedstawicielami Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej (poniedziałek i czwartek godz. 11.00-15.00), Urzędu Skarbowego (wtorek i piątek godz.10.00-13.00) oraz Powiatowego Urzędu Pracy (środa 8.00-15.00). W Inspektoracie w Jaworznie eksperci z Urzędu Skarbowego będą udzielać konsultacji w poniedziałek środę i piątek od godz.9.00 do godz.14.00, w tych samych godzinach we wtorek – Urzędu Miasta, a w czwartek – Powiatowego Urzędu Pracy. W Inspektoracie w Zawierciu godziny dyżurów urzędów to 10.00-13.00; w poniedziałek będzie to Urząd Skarbowy, natomiast we wtorek i piątek dołączą do niego Urząd Miasta i Powiatowy Urząd Pracy.   Rozmawiała: Joanna Biniecka   Harmonogram seminariów w Oddziale ZUS w Sosnowcu   18 listopada, godz. 11.00 i 16.00: „Innowacyjne rozwiązania dotyczące usług elektronicznych zapewniających lepszą komunikację klientów z Zakładem (e-ZUS). 19 listopada, godz.11.00 i 16.00: „Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład. 20 listopada, godz.11.00 i 16.00: „Zmiany w przepisach prawa, w tym wprowadzenie nowych tytułów do ubezpieczeń dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 5”. 21 listopada, godz. 11.00 i 16.00: „Outsourcing pracowników oraz problemy jakie może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi”. 22 listopada, godz. 11.00 i 16.00: „Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności”.   Zapisy na seminaria do 12.11 przyjmuje Anna Kopeć, nr tel: (32) 368 33 22, e-mail: anna.kopec01@zus.pl, natomiast od 13.11 zapisy przyjmuje Teresa Fijołek, nr tel: 32 368 33 32, e-mail: teresa.fijołek@zus.pl.

Zawarcie umowy w świetle przepisów Kodeksu cywilnego

dodane 30.10.2013
Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy można odczytywać jako ofertę, jeśli zawiera ona istotne postanowienia tej umowy. Doktryna jak i przepisy prawa wyróżniają trzy podstawowe sposoby zawierania umów: poprzez przyjęcie oferty, jako rezultatu toczących się negocjacji, zawarcie umowy w drodze aukcji oraz przetargu. Zawarcie umowy poprzez przyjęcie oferty oparte jest na dwóch charakterystycznych cechach to jest: na złożeniu drugiej stronie propozycji zawarcia umowy oraz, co ważne, propozycja ta musi posiadać w swej treści elementy przedmiotowo istotne, o których mowa będzie w dalszej części artykułu. Złożenie propozycji oznacza w prawie nic innego jak oświadczenie woli, wyrażające stanowczą decyzję zawarcia umowy. Dalsza skuteczność umowy zależy od pozytywnego oświadczenia o jej przyjęciu przez drugą stronę. W przypadku, jeśli ofertę składa przedsiębiorca konsumentowi, to musi on dokładnie poinformować go o znaczeniu oferty. Wynika to ze słabszej pozycji konsumenta, z uwagi na jego niedoświadczenie w zawieraniu tego typu umów. Co do zasady, złożenie oferty nie wymaga określonej formy, dlatego może być ona w formie pisemnej, ustnej czy też za pomocą elektronicznych nośników informacji. Do istotnych postanowień umowy zaliczyć należy określenie stron, przedmiotu umowy oraz podanie ceny.   Niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości dotyczące właściwej interpretacji, czy mamy do czynienia ze złożeniem oferty, czy jest to tylko propozycja niebędąca ofertą. Wszelkie reklamy na billboardach, ulotkach poczytywać należy tylko jako zaproszenie do zawarcia umowy.   Złożenie oferty powoduje skutek prawny polegający na tym, że składający ofertę jest nią związany. Jednak tylko wobec osób, do których ją kieruje. Związanie co do zasady ograniczone jest terminem ustalonym przez składającego ofertę, a w przypadku braku terminu oferta przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie przez drugą stronę (jeśli została złożona w obecności drugiej strony lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się np. telefonu).   W stosunkach między przedsiębiorcami oferent może odwołać złożoną ofertę, ale tylko do momentu zawarcia rzeczonej umowy. Dodatkowo nadmienić należy, iż odwołanie oferty będzie skutecznie również w sytuacji, jeśli oferent odwoła ją, zanim druga strona prześle oświadczenie o jej przyjęciu. Ponadto, jeżeli przedsiębiorcy pozostają ze sobą w stałych kontaktach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę poczytuje się za jej akceptację.   Zawarcie umowy w formie negocjacji polega na wzajemnych „rokowaniach”, gdzie w drodze obopólnego konsensusu ustalana jest treść umowy wiążąca obie strony. Zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji albo do składania ofert nie jest wiążące dla podmiotu, który wystosowuje takowe zaproszenia. Postępowanie w formie aukcji i przetargu jest postępowaniem wielostronnym, polegającym na wyborze najkorzystniejszej oferty. Do zawarcia umowy podczas aukcji dochodzi w formie tzw. przybicia.   Patryk Żmija, prawnik  

Czy można wynająć lokal bez zgody współwłaściciela?

dodane 23.10.2013
Mój mąż i ja jesteśmy współwłaścicielami lokalu mieszkalno-użytkowego. Lokal został zakupiony zanim podpisaliśmy intercyzę. Czy mój mąż może bez mojej zgody zawrzeć umowę najmu tego lokalu?   Sandra z Będzina   Ekspert radzi   Ze względu na to, że zawarli Państwo umowę majątkową ustanawiającą rozdzielność majątkową, małżeńska współwłasność łączna przekształciła się we współwłasność w częściach ułamkowych. Wynajęcie wspólnego lokalu mieszkalno-użytkowego należy zakwalifikować jako czynność, która przekracza zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną. Przepisy nie ustanawiają definicji „zwykłego zarządu” i należy się tu odwołać do umownego rozstrzygnięcia określonego zgodnie z ustaleniami faktycznymi. Ogólnie przyjmuje się, że czynnościami zwykłego zarządu są kwestie związane z normalną eksploatacją rzeczy, pobieraniem pożytków i dochodów, uprawą gruntu, konserwacją, administracją i szeroko pojętą ochroną własności.   Zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego, do rozporządzenia rzeczą wspólną (sprzedaż, zamiana, darowizna) oraz innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W przypadku braku powyższej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia na drodze sądowej. Sąd orzeknie biorąc pod uwagę cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Większość współwłaścieli należy obliczać na podstawie wielkości udziałów.   Odpowiadając zatem na Pani pytanie wprost - Pani mąż nie może wynająć lokalu należącego do Państwa bez Pani zgody. Zawarcie umowy bez Pani zgody będzie skutkowało nieważnością umowy najmu oraz nie wywoła skutków prawnych określonych umową. Jeżeli Pani mąż będzie chciał wynająć mieszkanie, ale nie uda mu się Pani do tego przekonać, konieczne będzie rozstrzygnięcie na drodze sądowej. Sąd, w toku postępowania nieprocesowego, uzyska Pani możliwość wyrażenia własnej opinii w przedmiotowej sprawie, natomiast sąd oceni argumentację obu stron sporu. Prawomocne postanowienie sądu zastępuje zgodę współwłaściciela, może zatem dojść do sytuacji, w której sąd udzieli Pani mężowi zgody na zawarcie umowy najmu.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Zastaw i zastaw rejestrowy

dodane 23.10.2013
Zastaw to sposób zabezpieczenia spłaty wierzytelności, dzięki któremu wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia z zastawionej ruchomości lub praw, niezależnie od tego czy od chwili zawarcia umowy nie zmienił się właściciel. W przypadku zastawu na prawach (czyli np. na wierzytelności), jeśli świadczenie zostanie spełnione, zastaw w sposób automatyczny przechodzi na jego przedmiot. Korzyścią zastawu jest także to, że co do zasady wierzycielowi przysługuje pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Wierzyciel nie traci także prawa do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu pomimo przedawnienia swego roszczenia. Dla ustanowienia zastawu konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy pomiędzy właścicielem rzeczy a wierzycielem, w której opisana będzie zabezpieczana wierzytelność – może to być wierzytelność już istniejąca a także przyszła a nawet warunkowa. W przypadku zastawu zwykłego, o jakim mowa konieczne jest także wydanie rzeczy wierzycielowi, bądź uzgodnionej pomiędzy stronami osobie trzeciej. Przechowujący rzecz powinien dbać o jej zachowanie i wydać ją właścicielowi po wygaśnięciu umowy zastawu. Gdyby rzecz przynosiła jakiekolwiek pożytki, powinny one zostać zaliczone na poczet wierzytelności. Wierzyciel, aby móc korzystać z wyżej opisanego przywileju pierwszeństwa zaspokojenia powinien dopilnować aby umowa została zawarta na piśmie z datą pewną, bo tylko wtedy umowa będzie skuteczna wobec wierzycieli zastawcy. Zwrócić należy uwagę, że prawo w żaden sposób nie ogranicza zastawnika (właściciela rzeczy) w możliwości rozporządzania rzeczą, np. jej zbywania, przepisy stanowią wprost, że takie zastrzeżenia umowne są nieważne. Również wierzyciel może zbywać wierzytelność, co automatycznie pociąga za sobą przeniesienie również zastawu - jeśli zostanie to umownie wyłączone – zastaw wygaśnie. Wierzyciel nie może z kolei przenieść samego zastawu – musi on zawsze pozostawać z związku z zabezpieczoną wierzytelnością. Zastawca nie może w sposób całkowicie dowolny zaspokoić się z przedmiotu zastawu – konieczne jest co do zasady przeprowadzenie w tym celu postępowania egzekucyjnego. Jeśli rzecz zostanie zwrócona zastawcy, zabezpieczenie wygasa. Szczególnym rodzajem zastawu jest zastaw rejestrowy, który w swej zasadniczej treści odpowiada zwykłemu zastawowi. Umowa zastawu rejestrowego pod rygorem nieważności powinna być zawarta na piśmie. Wydanie przedmiotu zastawu nie jest obligatoryjne i może on pozostawać w posiadaniu zastawcy. W tym przypadku możliwe jest także zastrzeżenie w umowie, że zastawnik zostanie zaspokojony przez przejęcie przedmiotu na własność. Sądy rejonowe prowadzą jawny rejestr zastawów, do których wpisuje się informacje o ustanowionym zastawie rejestrowym. Instytucja ta jest wykorzystywana przede wszystkim w działalności przedsiębiorstw. aplikantka radcowska, Paulina Jaciuk

Zmiany w prawie energetycznym - wzmocnienie praw konsumentów

dodane 17.10.2013
Zmiany w prawie energetycznym obowiązują od 11 września 2013 r. Dotyczą między innymi możliwości zmiany sprzedawcy energii i gazu, kompleksowej treści umów sprzedaży zawartych z odbiorcą paliw gazowych i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, zasad składania reklamacji i sankcji za jej nierozpatrzenie w terminie oraz wprowadzenia pojęcia i wsparcia tzw. „odbiorcy wrażliwego”, a także wzmocnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego są obowiązani umożliwić odbiorcy gazu lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Dotychczasowy sprzedawca jest obowiązany dokonać rozliczeń z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później niż w okresie 42 dni od dnia dokonania tej zmiany. Operatorzy są obowiązani przekazać dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy dane dotyczące ilości zużytych energii w terminie umożliwiającym dotychczasowemu sprzedawcy dokonanie rozliczeń z odbiorcą.   W nowych przepisach szczegółowo określono elementy umowy sprzedaży i umowy kompleksowej, która zawierana jest z odbiorcą gazu lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Położono nacisk na formułowanie przejrzystych i jednoznacznych informacji. Umowy powinny zawierać m.in. informacje o prawach odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów, możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej, miejscu i sposobie zapoznania się z mającymi zastosowanie obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo elektroenergetycznego. Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię, określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. Sprzedawca gazu lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia jego publiczny dostęp.   Zbiór praw konsumenta energii stanowi dokument sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Zawieraja praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych. Kopię zbioru praw konsumenta energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.   Nowe przepisy wprowadzają nowe zasady dotyczące wstrzymania dostarczania odbiorcy gazu, energii lub ciepła w gospodarstwie domowym. W przypadku, gdy odbiorca złoży do przedsiębiorstwa energetycznego reklamację dotyczącą dostarczania gazu lub energii w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od przedsiębiorstwa powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania, przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostarczania aż do czasu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli zaś przedsiębiorstwo nie rozpatrzy reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uznana za zasadną. W przypadku, gdy reklamacja nie została uwzględniona, a odbiorca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi wystąpił do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu, przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostarczania energii do czasu wydania wyroku przez ten sąd. Ponadto odbiorcy, który złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wznowić ich dostarczanie w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować je do czasu rozpatrzenia reklamacji. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii również w przypadku, gdy odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu, do czasu wydania przez niego decyzji. Jednakże, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo do wstrzymania dostaw paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Nowością w prawie energetycznym jest wsparcie dla tzw. „odbiorcy wrażliwego”. W przypadku energii elektrycznej jest nim osoba, której: przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W przypadku paliw gazowych to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych. W przypadku „odbiorcy wrażliwego” przedsiębiorstwo dystrybucyjne gazu lub energii elektrycznej jest zobowiązane do założenia na wniosek tego odbiorcy przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego. „Odbiorcy wrażliwemu” energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i będzie wypłacany od stycznia 2014 r.   Adrianna Peć, miejski rzecznik konsumenta w Sosnowcu
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl